Starf

Staða læknis við Heilbrigðisstofnun Vesturlands í Borgarnesi

J | Heilsugæslulæknir | HVE Borgarnes Heilsugæsla Lækningar

Heilsugæslulæknir

Á Heilsugæslustöðinni í Borgarnesi fer fram fjölbreytt starfsemi en auk almennrar heilsugæsluþjónustu eins og móttöku, ungbarnaverndar, skólaheilsugæslu og mæðraverndar er þar teymisvinna í kring um vaktþjónustu að deginum, sykursýkismóttöku og lífstílsmóttöku. Upptökusvæði stöðvarinnar er víðfeðmt og nær yfir 5500 ferkílómetra svæði, þar eru u.þ.b 4000 íbúar auk tveggja háskóla með nemenda- görðum og ríflega 2000 sumarbústaða.

Helstu verkefni og ábyrgð

Lögð er áhersla á faglegan metnað, jákvæðni og sveigjanleika. Lipurð og áreiðanleiki í samskiptum eru skilyrði.

Hæfniskröfur

Íslenskt lækningaleyfi er skilyrði og sérfræðiviðurkenning í heimilslækningum er æskileg. Áskilinn er réttur til að hafna umsóknum frá einstaklingum sem ekki teljast uppfylla framangreind skilyrði

Frekari upplýsingar um starfið

Starfshlutfall er 100% en hægt að semja um annað, sem og vaktbyrði. Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilsskrá. Jafnframt skal leggja fram staðfestar upplýsingar um læknismenntun, læknisstörf og vísinda- og rannsóknarstörf ásamt staðfestu afriti af opinberu starfsleyfi. Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast til yfirlæknis heilsugæslustöðvarinnar í Borgarnesi. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Umsóknarfrestur er til 01.03.2018

Laun samkvæmt Læknafélag Íslands

Starfshlutfall er 100%

Nánari upplýsingar gefa:

Linda Kristjánsdóttir, Netfang linda.kristjansdottir@hve.is vinnusími 432-1430

Þórir Bergmundsson, Netfang thorir.bergmundsson@hve.is vinnusími 432-1000

Sækja um starf